Czym się zajmujemy?

KSIĘGOWOŚĆ
prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu

KADRY I PŁACE
pełna obsługa kadr i płac oraz ubezpieczeń społecznych, a także PFRON

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
szkolimy naszych klientów z korzystania z portali rządowych jak biznes.gov.pl oraz podpisywania dokumentów profilem zaufanym; uświadamiamy klientów o możliwościach wyboru opodatkowania ich przyszłych biznesów

WNIOSKI I PISMA URZĘDOWE
pomoc w redagowaniu pism urzędowych oraz wniosków o dotacje z UE

PODATKI ZAGRANICZNE
rozliczenia podatków zagranicznych, ściągnie podatku VAT zapłaconego za granicą oraz świadczeń rodzinnych z Niemiec (Kindergeld)

Oferta

OFERTA
Zapewniamy kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową firm. Przekazanie księgowości naszej firmie ograniczy wydatki, oszczędzi czas i zapewni bezpieczeństwo Twoich rozliczeń księgowych.
Usługi księgowe wykonywane są przez specjalistów. Nasze kompetencje poparte są wymaganymi prawem certyfikatami. Stale pogłębiamy naszą wiedzę i dostosowujemy biuro oraz klientów do nowej rzeczywistości podatkowej.
Nasze biuro zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada nie tylko ubezpieczenie OC z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg, ale również KPiR, Kadr i Płac, a także Cyberbezpieczeństwa.

KSIĘGOWOŚĆ
Oferujemy elastyczne warunki współpracy w zakresie:
W ramach kompleksowej obsługi księgowej w oparciu o przekazane dokumenty źródłowe wykonujemy:
• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości
• wprowadzenie zapisów do księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami prawnymi
• prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z wymogami prawnymi
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• prowadzenie ewidencji wyposażenia
• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• sporządzanie zgłoszeń i rozliczeń miesięcznych z ZUS właścicieli lub wspólników
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
• sporządzanie meldunków dla GUS

KADRY I PŁACE
W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:
1. Obsługa płac:
• naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa
• naliczanie wynagrodzeń za chorobę oraz zasiłków
• przygotowywanie sprawozdań i raportów GUS
• sporządzanie pasków płacowych i raportów ZUS RMUA
• reprezentacja przed urzędami, organami i instytucjami
• sporządzanie kart wynagrodzeń
• sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie (doradca Żuk)
• sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS
• sporządzanie list płac
• sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-11 i PIT-40
• sporządzanie deklaracji do PFRON
2. Obsługa kadrowa:
• prowadzenie akt osobowych pracowników, również e-teczki
• doradztwo z zakresu prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń (doradca Żuk)
• sporządzanie raportów kadrowych
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników
• sporządzanie umów o pracę, zleceń i umów o dzieło
• sporządzanie świadectw pracy
• wykonywanie innych czynności na życzenie klienta

POMOC PRZY ZAKŁADANIU NOWYCH FIRM
Oferujemy Państwu pomoc przy załatwianiu formalności związanych z otwarciem działalności gospodarczej.
Podczas zakładania firmy uczymy naszych klientów korzystania z portali rządowych jak biznes.gov.pl oraz podpisywania dokumentów profilem zaufanym.

OBSŁUGA SPÓŁEK
ZAJMUJEMY SIĘ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO OD ZAŁOŻENIA DO PROWADZENIA.
Jesteśmy w rejestrze działalności na rzecz spółek i trustów z numerem RDST-185.
Pomagamy rozwijać firmy naszym klientom przez współpracę z doradcą podatkowym z „Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Żuk Pośpiech Spółka Partnerska”
Usługi księgowe wykonywane są przez specjalistów w dziedzinie rachunkowości i finansów, którzy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Zapewnia to profesjonalną obsługę mimo częstych zmian w prawie podatkowym oraz przepisach pokrewnych. Nasze kompetencje poparte są wymaganymi prawem certyfikatami.

DODATKOWO ŚWIADCZYMY
– pomoc w redagowaniu pism urzędowych,
– pomoc w pisaniu wniosków o dotacje z UE,
– usługi rozliczenia podatku zagranicznego w polskim i zagranicznym US,
– usługi ściągania podatku VAT zapłaconego za granicą,
– oraz ściągania świadczeń rodzinnych z Niemiec (Kindergeld)
– pomoc naszym klientom w pozyskiwaniu dotacji na otwarcie działalności. Piszemy z sukcesem wnioski!
Dla naszych klientów podpisaliśmy umowę współpracy z firmą Operator Leasingowy, która pomaga w pozyskaniu najlepszego obecnie na rynku leasingu na samochody oraz maszyny.

O nas

Nazywam się Monika Pawelec, jestem Prezesem Zarządu KWS Group Service sp. z o. o. , ale jestem przede wszystkim Księgową, która jest blisko swojego klienta.
Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
W 2003 roku ukończyłam studia licencjackie na wydziale Ekonomii – specjalność Ubezpieczenia Gospodarcze.
W 2007 roku ukończyłam studia magisterskie na wydziale Zarządzanie i Marketing Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Księgowością oraz kadrami i płacami zajmuję się od 2008 roku i zanim założyłam własne biuro wspierałam swoją wiedzą i zaangażowaniem cztery kompletnie różne biura rachunokowe, które nauczyły mnie odrębnego podejścia do klienta, co z sukcesem wdrażam w mojej obecnej pracy z przedsiębiorcami.
W roku 2012 zakończyłam studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości Finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Przez kolejne lata wciąż pogłębiałam swoją wiedzę. Swoje doświadczenie zdobywałam zajmując się prowadzeniem księgowości małych firm a także spółek w takich sektorach, jak: produkcja, usługi, informatyka, architektura, doradztwo gospodarcze, podmioty medyczne, kancelarie prawne, handel oraz wiele innych.

Biuro rachunkowe „Księgowa W Sąsiedztwie” powstało w 2014 roku, od tego czasu zajmuje się zakładaniem nowych firm, zarówno działalności jednoosobowych, jak również spółek prawa handlowego. Dla podmiotów już istniejących biuro głównie świadczy usługi prowadzenia Ksiąg Handlowych, Małej Księgowości oraz Kadr i Płac.
„Księgowa W Sąsiedztwie” to beneficjent funduszy europejskich, które pozyskuje za pośrednictwem PUP. Pomagamy naszym klientom pozyskiwać dotacje na otwarcie działalności. Piszemy z sukcesem wnioski!
Od 2021 roku Biuro rachunkowe kontynuuje swoją działalność pod nazwą „KWS Group Service sp. z o. o.”

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą.

Kontakt


KWS Group Service sp. z o. o.,
dawniej Księgowa W Sąsiedztwie

Gdzie nas znaleźć:
ul. Józefa Gallusa 24d/25
40-594 Katowice

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 8:30 do 16:30

Telefon: 502 725 287
Adres e-mail:
[email protected]

NIP: 634 298 98 62
REGON: 387980458
KRS: 0000879555

Facebook: ksiegowawsasiedztwie


DO POBRANIA

Top