Oferta

OFERTA
Zapewniamy kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową firm. Przekazanie księgowości naszej firmie ograniczy wydatki, oszczędzi czas i zapewni bezpieczeństwo Twoich rozliczeń księgowych.
Usługi księgowe wykonywane są przez specjalistów. Nasze kompetencje poparte są wymaganymi prawem certyfikatami. Stale pogłębiamy naszą wiedzę i dostosowujemy biuro oraz klientów do nowej rzeczywistości podatkowej.
Nasze biuro zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada nie tylko ubezpieczenie OC z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg, ale również KPiR, Kadr i Płac, a także Cyberbezpieczeństwa.

KSIĘGOWOŚĆ
Oferujemy elastyczne warunki współpracy w zakresie:
W ramach kompleksowej obsługi księgowej w oparciu o przekazane dokumenty źródłowe wykonujemy:
• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości
• wprowadzenie zapisów do księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami prawnymi
• prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z wymogami prawnymi
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• prowadzenie ewidencji wyposażenia
• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• sporządzanie zgłoszeń i rozliczeń miesięcznych z ZUS właścicieli lub wspólników
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
• sporządzanie meldunków dla GUS

KADRY I PŁACE
W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:
1. Obsługa płac:
• naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa
• naliczanie wynagrodzeń za chorobę oraz zasiłków
• przygotowywanie sprawozdań i raportów GUS
• sporządzanie pasków płacowych i raportów ZUS RMUA
• reprezentacja przed urzędami, organami i instytucjami
• sporządzanie kart wynagrodzeń
• sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie (doradca Żuk)
• sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS
• sporządzanie list płac
• sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-11 i PIT-40
• sporządzanie deklaracji do PFRON
2. Obsługa kadrowa:
• prowadzenie akt osobowych pracowników, również e-teczki
• doradztwo z zakresu prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń (doradca Żuk)
• sporządzanie raportów kadrowych
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników
• sporządzanie umów o pracę, zleceń i umów o dzieło
• sporządzanie świadectw pracy
• wykonywanie innych czynności na życzenie klienta

POMOC PRZY ZAKŁADANIU NOWYCH FIRM
Oferujemy Państwu pomoc przy załatwianiu formalności związanych z otwarciem działalności gospodarczej.
Podczas zakładania firmy uczymy naszych klientów korzystania z portali rządowych jak biznes.gov.pl oraz podpisywania dokumentów profilem zaufanym.

OBSŁUGA SPÓŁEK
ZAJMUJEMY SIĘ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO OD ZAŁOŻENIA DO PROWADZENIA.
Jesteśmy w rejestrze działalności na rzecz spółek i trustów z numerem RDST-185.
Pomagamy rozwijać firmy naszym klientom przez współpracę z doradcą podatkowym z „Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Żuk Pośpiech Spółka Partnerska”
Usługi księgowe wykonywane są przez specjalistów w dziedzinie rachunkowości i finansów, którzy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Zapewnia to profesjonalną obsługę mimo częstych zmian w prawie podatkowym oraz przepisach pokrewnych. Nasze kompetencje poparte są wymaganymi prawem certyfikatami.

DODATKOWO ŚWIADCZYMY
– pomoc w redagowaniu pism urzędowych,
– pomoc w pisaniu wniosków o dotacje z UE,
– usługi rozliczenia podatku zagranicznego w polskim i zagranicznym US,
– usługi ściągania podatku VAT zapłaconego za granicą,
– oraz ściągania świadczeń rodzinnych z Niemiec (Kindergeld)
– pomoc naszym klientom w pozyskiwaniu dotacji na otwarcie działalności. Piszemy z sukcesem wnioski!
Dla naszych klientów podpisaliśmy umowę współpracy z firmą Operator Leasingowy, która pomaga w pozyskaniu najlepszego obecnie na rynku leasingu na samochody oraz maszyny.

Top